สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
---------------------------------------------------
 
                   ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉะนั้น อาศัยอำนาจ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน  (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
                                 1.1 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
                             - โรงเรียนแม่ทะวิทยา              จำนวน 1 อัตรา
                               1.2 ค่าตอบแทน  เดือนละ    15,000 บาท
                     1.3 ระยะเวลาการจ้าง    ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2561

 
06 มีค. 2561 เวลา 14:48 น. 0 2018
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^