สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประกาศรับสมัครฯ ตำแหน่งคนสวน ประจำสพม.เขต35

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน
 
  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
     ชื่อตำแหน่ง   คนสวน  จำนวน   1   อัตรา
     อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000  บาท
     ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
     ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้
     ตกแต่ง ดูแลรักษาสวน และสนามหญ้ารอบ ๆ บริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้างของทางราชการในบริเวณสถานที่
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

***รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดด้านล่างนี้***
1.ประกาศ สพม.เขต 35 
2.ใบสมัครฯ
3.กำหนดการฯ


 
08 พค. 2560 เวลา 10:17 น. 0 231
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^