สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ด่วน! แจ้งรับบัตรประจำตัวข้าราชการฯ (จ.ลำปาง)

รายชื่อ บัตรประจำตัวของรัฐ
1.ข้าราชการฯ ในประจำการ

>> จ.ลำปาง << (รับที่สพม.35-จ.ลำปาง)
1. นางสายทิพย์  วรรณาการ  รร.สบปราบพิทยาคม
2. นางสาวกมลทิพย์  สุริลาวงค์  รร.สบปราบพิทยาคม
3. นายธิษณ์  ปวงแก้ว  รร.วังเหนือวิทยา
4. นางสาวนงนุช จิตตา    รร.ประชารัฐธรรมคุณ
5. นางกาญจนา  อินวิจิตต์   รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
6. นายชลอ  ประชุมฉลาด    รร.ลำปางกัลยาณี
7. นางอัญชญา  ต๊ะนา   รร.ลำปางกัลยาณี
8. นายสุขพัฒน์  โสรัจจกิจ     รร.ลำปางกัลยาณี
9. นางวันเพ็ญ  กาจู        รร.ประชาราชวิทยา
10. นายบุญเรือง  แสนอินคำ    รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม


 จังหวัดลำพูน
1. นางศิรสิทธิ์  สิทธิโชคตระกูล        รร.แม่ตืนวิทยา


2.ข้าราชการฯ นอกประจำการ
1.  นางประคอง  แสนหรินทร์
2. นางประกายดาว  สิงหพุทธางกูร


เรียนแจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.เขต 35 ที่ยื่นทำบัตรประจำตัวของรัฐ ทั้งประจำการและนอกประจำการ ให้ติดต่อรับบัตรฯได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
***โรงเรียนในจังหวัดลำพูน สังกัด สพม.เขต 35 สามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรและรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูฯได้ที่
ศูนย์ประสานงานการศึกษา สพม.เขต 35 (จ.ลำพูน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***
3.เอกสารหลักฐานที่ยื่นไม่สมบูรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ
ในการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการของรัฐ


29 มิย. 2560 เวลา 14:43 น. 0 5523
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^