สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ด่วน! แจ้งรับบัตรประจำตัวข้าราชการฯ (จ.ลำปาง)

นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี  รร.แม่พริกวิทยาN/Aเรียนแจ้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.เขต 35
ที่ยื่นทำบัตรประจำตัวของรัฐ ทั้งประจำการและนอกประจำการ ให้ติดต่อรับบัตรฯได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

***โรงเรียนในจังหวัดลำพูน สังกัด สพม.เขต 35 สามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรและรับบัตรประจำตัวข้าราชการครูฯได้ที่ ศูนย์ประสานงานการศึกษา สพม.เขต 35 (จ.ลำพูน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***

รายชื่อ บัตรประจำตัวของรัฐ
1.ข้าราชการฯ ในประจำการ

>> จ.ลำปาง << (รับที่สพม.35-จ.ลำปาง)

1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ รร.เวียงตาลพิทยาคม
2. นางสาววิชรญาณ์  มาดา  รร.โป่งหลวงวิทยา รัชมงคลาภิเษก
3. นายอังคาร  เงินมูล  รร.ประชาราชวิทยา
4. นางพัชริฎา  สังเขป  รร.แม่ทะวิทยา
5. นางสาวณัฐพร  รอดปิ่นดี  รร.เวียงมอกวิทยา
6. นายพร  ศิระกมล  รร.แม่ทะพัฒนศึกษา
7. นางสาวกัญญ์พิดา  จริยา  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
8. นางสาวสมหญิง  ฟองมัน รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
9. นางสาวนิภาพร  เขียวอ่อน  รร.แม่เมาะวิทยา
10. นางธนพรรณ  แถลงการณ์  รร.เมืองปานพัฒนวิทย์
11. นายอนันต์  เกตุบำรุง  รร.แม่พริกวิทยา
12. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี  รร.แม่พริกวิทยา
13. นายสัมฤทธิ์  ขันโท  รร.บุญวาทย์วิทาลัย
14. นายธิษณ์  ปวงแก้ว  รร.แจ้ห่มวิทยา
15. นางอำพร  นันทะชัย  รร.วชิรป่าซาง
16. นางสาวทัศนีย์  ลินพล  รร.สบปราบพิทยาคม
 

2.ข้าราชการฯ นอกประจำการ
1.  นางประคอง  แสนหรินทร์
2. นางประกายดาว  สิงหพุทธางกูร


 
3.เอกสารหลักฐานที่ยื่นไม่สมบูรณ์

1. นางสาวกุลธิดา  หล้ามะณี  รร.แม่พริกวิทยา   **คืนบัตรประจำตัวข้าราชการเดิมด้วย**
2. นางอำพร  นันทะชัย  รร.วชิรป่าซาง  **คืนบัตรประจำตัวข้าราชการเดิมด้วย**

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ
ในการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการของรัฐ


22 พค. 2560 เวลา 11:41 น. 0 4587
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^