นายสนั่น สายนุวงศ์

สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายสนั่น สายนุวงศ์

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายสนั่น สายนุวงศ์
ชื่อหน่วยงานสนั่น
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร085-5472129
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^