สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายปุณยากร เหล่าพัฒนพงศ์

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายปุณยากร เหล่าพัฒนพงศ์
ชื่อหน่วยงานสพม.35
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^