สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายมนตรี นันไชย

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายมนตรี นันไชย
ชื่อหน่วยงานสพม.35
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^