สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
งานห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  การใช้เทคโนโลยีในงานส่งเสริมการอ่านห้องสมุดระดับโรงเรียน ให้ก้าวสู่ยุค 4.0
ตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.35
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย)
28 สค. 2561 เวลา 14:53 น. 0 99
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^