สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 สิงหาคม  2561
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม  IT for all
โดยความร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุกในการแข่งขันทักษะต่างๆของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ได้รับทั้งความสุขและความสนุกในการเรียนรู้ไปพร้อมกัน
21 สค. 2561 เวลา 10:59 น. 0 60
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^