สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนจักรคำคณาทร ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560

ผลการแข่งขันของชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560

ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
 
1.ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงหมู่ ครูผู้ควบคุม คุณครูอัญชลี และคุณครูอุเทน ศรีตระกูลวงศ์
2.ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโฟล์คซอง ครูผู้ควบคุม คุณครูวสันต์ วีระโพธิ์
3.การวาดภาพ รณรงค์ ได้รางวัลชมเชย
4.รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหา คุณครูผู้ควบคุม คุณครูพีรพล
ด.ช.กษิดิส นันทะเสน ม.2/2
5..รางวัลชมเชย การประกวด COVER DANCE ครูผู้ควบคุม ครูสหัสนัย จิตระกูล และ ครูจักริน อินทนนท์
6..ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
ฝ่ายหญิง น.ส.ศิริลักษณ์ ต๊ะแสง ม.6/8
รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.ยลดา มานะสัก ม.6/8
ฝ่ายชาย รางวัลชมเชย นาย ชยพล ธุวานันท์ และนายธนภัทร ชัยปัญญา
7.รางวัลชมเชย ชมรม TO BE NUMBER ONE คุณครูผู้ควบคุม คุณครู สหัสนัยน์ และคุณครูบุณนุช
13 กค. 2560 เวลา 10:54 น. 0 160
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^