สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนจักรคำคณาทร เดินขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 60

 
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วม เดินขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดความสำนึก และร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี อันดีงามให้คงอยู่กับจังหวัดลำพูนสืบไป 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
13 กค. 2560 เวลา 10:33 น. 0 126
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^