สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ขอเชิญเข้าชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
29 ตค. 2558 เวลา 12:08 น. 0 567
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^