สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.35 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโล

                นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ,นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 และให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในสังกัด  โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2561
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ โดยจัดงานออกเป็น 4 ภูมิภาค ให้มีการแข่งขัน 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม สำหรับภาคเหนือจัดการแข่งขันที่จังหวัดพะเยา การจัดการแข่งขันและดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่มออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ต่อไป

                ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
บุคลากร สพม.35/ภาพ
 
 
 
24 ธค. 2561 เวลา 11:40 น. 0 50
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^