สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.35 เตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

                นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กล่าวรายงาน  ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนละ 2 คน รวม 90 คน เพื่อวางแผนกำหนดการเตรียมทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ-ภาพ
 
18 ธค. 2561 เวลา 14:17 น. 0 50
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^