สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.35 วิ่งต้านโกง ลำปาง มินิมาราธอน 2561

                         คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  กิจกรรม "วิ่งต้านโกง ลำปาง มินิมาราธอน 2561"  จัดโดยจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง ให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 
นภัสวรรณ  ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
06 ธค. 2561 เวลา 14:42 น. 0 15
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^