สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

     (1) ชื่อตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ จำนวน   1   อัตรา
          อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000  บาท
          ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
     (2) ชื่อตำแหน่ง   ยามรักษาการณ์ จำนวน   1   อัตรา
          อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000  บาท
          ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
     (3) ชื่อตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน   1   อัตรา
          อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  9,000  บาท
          ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประกาศฯ ดาวน์โหลดที่นี่
12 พย. 2561 เวลา 09:08 น. 0 418
^