สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสุจริ

                นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร ครู และนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium โรงเรียนสุจริตเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โดยมีนายสนั่น สายนุวงศ์ นิติกรสพม.35 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. .35
                วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และนำเสนอ Best Practice โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  และ Best Practice โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ซึ่งจะเป็นตัวแทน สพม.35 ไปแข่งขันต่อระดับ สพฐ.ต่อไป

                ดาวน์โหลด และชมภาพกิจกรรม ทั้งหมดได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ
 
25 กย. 2561 เวลา 11:26 น. 0 123
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^