สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม. 35 ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหาร จังหวัดลำพูน

                  นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานนำคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน จำนวน 15 โรงเรียน ณ ห้องเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 
                 บริบทการประเมิน คือ งานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารแผนงานและงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอื่นๆ ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
                 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน/ภาพ
 
17 กย. 2561 เวลา 13:39 น. 0 151
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^