สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พัฒนาองค์กรคุณธรรม สพม.35


                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม 60 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2561
                เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วิทยากรพระมหานพดล สุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และพระวชิระ สุปภาโส พระวิทยากรโครงการคุณธรรม สพฐ.
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ
12 กย. 2561 เวลา 15:18 น. 0 131
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^