สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.35 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.35

                  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 60 คน โดยมีนางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561
                วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และสำนักงานในสังกัด ให้มีความรู้ ทักษะด้านการส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ บนพื้นฐานของหลักการเขียนข่าวที่ถูกต้อง โดยมีนางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 และนางสุปราณี กิ่งก้ำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
                  ชมภาพกิจกรรมและดาวน์โหลดได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ
10 กย. 2561 เวลา 15:40 น. 0 179
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^