สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ สพม.35

                  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน การจัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม..35
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถทำหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้ประเมินฯ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ รับรู้รับทราบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 อีกทั้งทำความเข้าใจกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 10 ท่าน ดำเนินการด้วยกระบวนการของ สำนักทดสองทางการศึกษา โดยมีวิทยากรผู้ช่วยเป็นศึกษานิเทศก์ สพม.35 ทุกท่าน

               ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ
08 กย. 2561 เวลา 15:08 น. 0 188
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^