สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล สพม.35

                 นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพฯ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวรายงาน ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
                กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักด้านการยกระดับคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านครู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและการนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ ตลอดรวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิชา IS ให้ครูเพื่อเตรียมความพร้อม มีคณะครูเข้าร่วมพัฒนาฯ จำนวน 230 คน จากโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร สพฐ. นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูแห่งชาติและวิทยากร สพฐ.ให้ความรู้ในครั้งนี้
                ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
 นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย/เจ้าของโครงการ
 
08 กย. 2561 เวลา 12:48 น. 0 158
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^