สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพม.๓๕

                นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน  ๑๕๑ ราย ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
                สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดพิธีมอบเครื่องราอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โดยมีนายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานกล่าวขอพระบรมราชวโรกาสเบิกตัวผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๑๕๑ ราย  เข้ารับเครื่องราชฯ ประกอบด้วยผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๑๕ ราย  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓๑ ราย  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๓๖ ราย จัตรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๑ ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน  ๖๘ ราย อีกทั้งกล่าวแสดงความยินและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ 

                ชมภาพกิจกรรม   https://photos.app.goo.gl/V1N3e43WCF9iSKpY8
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล /เจ้าของโครงการ
09 กค. 2561 เวลา 14:55 น. 0 344
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^