สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม. 35 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน

                นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานของ สพท. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมปันเจิง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุม
                การประชุมฯ ทางไกลครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานของ สพท. ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับขอบเขต กระบวนการรายงานผล ในประเด็นสำคัญ ๓ ประเด็น คือ ลักษณะสำคัญการติดตามประเมินผลของ สพฐ. , สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการติดตามและประเมินผล  และประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล   
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน/ภาพ
06 กค. 2561 เวลา 14:42 น. 0 237
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^