สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมหารือการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

                  นายเจริญชัย กิติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธาน เปิดการประชุมหารือการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับระดับโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จำนวน ๒๘ โรงเรียน ๘๔ คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.๓๕ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทซัมซุง มาให้คำชี้แจงเพื่อความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น กรณี การตรวจรับครุภัณฑ์ใดๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับแต่ละคณะ ด้วย
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
วรวิทย์ คำดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/เจ้าของโครงการ
03 กค. 2561 เวลา 11:24 น. 0 153
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^