สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐  คน ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
                 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๕  เป็นประธานการอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ โดยมีนางรุ่งทิวา ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายมานพ ใจติขะ และคณะ วัตถุประสงค์การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือการตั้งครรภ์โดย ไม่พึงประสงค์ต่อไป
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน/ภาพ
เจ้าของโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
11 มิย. 2561 เวลา 11:02 น. 0 201
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^