สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พัฒนาครู "จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา" สพม. ๓๕

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู "จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา" ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. ๓๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

                นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู "จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา"  ให้แก่ข้าราชราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยทีมงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการ "สถานศึกษาสีขาว" กระทรวงศึกษาธิการ สาระสำคัญการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ให้มีความรู้ในเรื่องป้องกัน การค้นหา การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้เสพยาเสพติด และการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด

               ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม  ใน Facebook สพมสามสิบห้า  
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  รายงาน/ภาพ
 
06 มิย. 2561 เวลา 11:05 น. 0 284
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^