สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม 35 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้น ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561  โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกกัด จำนวน 140 คน

                นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ อีกทั้ง นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเกณฑ์สำนักงานและสถานศึกษา รองรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ท่าน ให้ความรู้ในเรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันการทุจริต การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดรวมถึงการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการในองค์กรอีกด้วย

                ชมภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/5HNIedo0xGtalh4m2
สุทัศชัย  จันโท พนักงานราชการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
04 มิย. 2561 เวลา 16:38 น. 0 461
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^