สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแ

               นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในให้เข็มแข็ง สหวิทยาเขตบุญวาทย์ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม 50 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง นวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  โดยมีนางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางวารุจี วุฒินนท์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน/ภาพ
11 พค. 2561 เวลา 15:47 น. 0 256
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^