สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ​TO BE NUMBER ONE IDOL พบผู้บริหาร สพม 35

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  นำเยาวชน นางสาวอาณิก้า ฮอร์แมน นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  และนายฐาปนา พยุหกฤษ นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี   ซึ่งได้รับรางวัลในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 8 ปี 2561 เข้าพบ นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการ และคณะให้การต้อนรับ และให้โอวาทแด่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน/ภาพ
10 พค. 2561 เวลา 16:16 น. 0 262
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^