สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม. 35 ยินดีต้อนรับ และมุทิตาจิต รองผอ.

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเจริญชัย กิติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และงานแสดงมุทิตาจิต แด่ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
                เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานกล่าวต้อนรับนายเจริญชัย กิติพีรเดช และแสดงมุทิตาจิต แด่ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ และนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ นอกจากนี้วันที่ 27 เมษายน 2561  นายสิทธิชัย มูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ให้เกียรติต้อนรับ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกด้วย

                ดาวน์โหลด ภาพ  https://photos.app.goo.gl/UqNkGiFNHQBBomNW2
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/รายงาน
27 เมย. 2561 เวลา 17:07 น. 0 884
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^