สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยม


                นายณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  โดยมีนายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะให้การต้อนรับ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 
                ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา "แป๊ะเจี๊ยะ" เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ จึงเป็นมาตรการที่สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน/ภาพ
11 เมย. 2561 เวลา 10:46 น. 0 229
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^