สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม 35 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

                    นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
                ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้องค์กร ประกอบด้วย นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 22 คน, โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน จำนวน 2 คน, โรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 1 คน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จำนวน 1 คน , นักเรียนที่ได้กระทำคุณงามความดีโดยเก็บเงินได้ 103,100 บาทและส่งคืนเจ้าของ โรงเรียนแม่สันวิทยา จำนวน 3 คน คือ นางสาวจินดา นามะเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, นางสาวสุพัตรา แก้วเมืองมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กหญิงสิริพร ตันเป็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, และเกียรติบัตรจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ร่วมส่งผลงาน เพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ได้แก่ เด็กชายธนบดี แก้วชัย ชื่อผลงาน ความร่ำรวยในจิตใจที่บริสุทธิ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, นางสาวยุพารัตน์ ยืดยาด ชื่อผลงานทรัพย์สินกับความรู้ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ และเด็กหญิงภุมริน สิริจริยา ชื่อผลงานความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน/ภาพ
10 เมย. 2561 เวลา 12:03 น. 0 286
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^