สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 พัฒนาบุคลากรและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและงานส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 45 โรงเรียน รวม 90 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง  ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 

            โครงการพัฒนาบุคลากรและงานส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งติดตามพัฒนางานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงเรียนวมินทราชูทิศพายัพ, โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ
29 มีค. 2561 เวลา 10:49 น. 0 249
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^