สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

                     นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตาม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสื่อ Internet เมื่อวันที่ผ่านมา

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ

 
02 มีค. 2561 เวลา 15:32 น. 0 303
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^