สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 เปิดงานวิชาการเกาะคาวิทยาคม

                   นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ 60" ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยนายใจชาย ปัณนะพงษ์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม/ภาพ
02 มีค. 2561 เวลา 15:19 น. 0 372
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^