สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 ร่วมประชุม แผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเ

                นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 35 เป็นตัวแทนสำนักงาน เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  โดยนางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม กว่า 60  คน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
21 กพ. 2561 เวลา 16:07 น. 0 219
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^