สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> งานกัลยาณีนิทัศน์ ปี 2560

                   นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธาน เปิดงานกัลยาณีนิทัศน์ ประจำปี 2560 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง โดยมีนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
                กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานทางวิชาการ ผ่านกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  อีกทั้งเชิญบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนร่วมชมนิทรรศการนักเรียน อันมีผลงานยอดเยี่ยมติดระดับประเทศ และต่างประเทศมากมาย

                ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมแบบสมบูรณ์  ได้ที่  https://photos.app.goo.gl/2moxD2c8qvvcJHLN2
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ภาพ
09 กพ. 2561 เวลา 13:28 น. 0 1728
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^