สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการใช้อินเทอร์เน็ต

                        คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Uninet และการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอกชนของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
 
วันที่ 10 มกราคม 2561 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา,โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม,โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร,โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
 
      
 
วันที่ 11 มกราคม 2561 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเมือปานพัฒนวิทย์,โรงเรียนเมืองปานวิทยา,โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา,โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม,โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 
      
 
 
วันที่ 22 มกราคม 2561 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม,โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,โรงเรียนแม่ตืนวิทยา,โรงเรียนธีรกานบ้านโฮ่ง,โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

      

วันที่ 23 มกราคม 2561 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม,โรงเรียนวชิรป่าซาง,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม,โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์,โรงเรียนจักรคำคณาทร

      

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนแม่พริกวิทยา,โรงเรียนเวียงหมอกวิทยา,โรงเรียนเถินวิทยา,โรงเรียนสบปราบพิทยาคม,โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

      

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม,โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม,โรงเรียนไหล่หินวิทยา,โรงเรียนแม่สันวิทยา,โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

 
รณชัย  พิชิตสันต์ / ภาพ / รายงาน
ศูนย์ ITEC สพม.35

 
08 กพ. 2561 เวลา 15:26 น. 0 127
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^