สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ​เปิดงานวันดอกเอื้องบาน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

            นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานเปิด งานวันดอกเอื้องบาน  Maethawittayakom School Open House โดยมีนายกัมพล ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกล่าวรายงาน กิจกรรมฯ เปิดบ้านวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดง กิจกรรมรำฟ้อน บรรเลงดนตรีพื้นบ้าน  นวัตกรรมโครงการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตลอดรวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ฝีมือนักเรียน งานจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2561

           ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  ได้ที่นี่  https://photos.app.goo.gl/wrMj2TI6r2Ef2Cyy1​
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ รายงาน/ภาพ
08 กพ. 2561 เวลา 12:12 น. 0 201
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^