สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 รับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

              นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการนำของนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอุเทน วงศ์หล้า ผู้แทน ปปช.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยการประเมินฯ ครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการประเมินฯ
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ

 
10 พย. 2560 เวลา 14:41 น. 0 269
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^