สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> วันสถาปนาโรงเรียนไหล่หินวิทยา

            นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธาน งานทำบุญสืบชะตา วันสถาปนาโรงเรียนไหล่หินวิทยา  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
            กิจกรรมดังกล่าว มีเครือข่ายสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  กว่า 500  คน อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี อีก 26 ทุน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ
03 พย. 2560 เวลา 15:48 น. 0 531
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^