สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ​เกษียณอายุราชการ สพม.เขต 35

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560  ให้แด่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120  คน  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และหอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา
                ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ช่วงเช้าทำพิธีสงฆ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และนำผู้เกษียณอายุราชการขึ้นรถรางชมบริเวณโดยรอบจังหวัดลำพูน อีกทั้งจัดกิจกรรมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จังหวัดลำพูน ที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ไว้ ณ โอกาสนี้

              ชุดที่ 1 https://photos.app.goo.gl/SK4aZPBjxcMqBM7n1

              ชุดที่ 2 https://photos.app.goo.gl/OfS8ZDWDh46zDJxv2

             
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร/ภาพ
29 กย. 2560 เวลา 16:00 น. 0 339
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^