สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศ

                นายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 45 โรงเรียน จำนวน 100  คน ระหว่างวันที่ 24 - 26  กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปันเจิง  คณะวิทยากรประกอบด้วย นายวิชัย มั่นชา ประธานเครือข่าย พสน.ศูนย์เสมารักษ์เชียงใหม่และคณะ ,ตำรวจจังหวัดลำปาง,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง,สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพม สามสิบห้า
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
25 กย. 2560 เวลา 15:25 น. 0 259
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^