สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 รับการติดตาม PLC สพฐ

                   นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้การต้อนรับ คณะติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จาก สพฐ.

                  โดยการนำของ ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหว้ัดเพชรบูรณ์ และ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหลวงวิทยายน สพป.แพร่เขต 2 เพื่อประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการะทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 กันยายน 2560

สำนักงานฯ ได้พิจารณาโรงเรียน 4 โรงเรียนเพื่อรองรับการประเมิน ได้แก่ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โดยนายสุทิน คงสนุ่น โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ

15 กย. 2560 เวลา 16:07 น. 0 232
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^