สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ​สพม.เขต 35 เดินหน้า พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในสังกัด 45 โรงเรียน จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560  โดยมีนางจงกร แสงคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุม  วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายวิศาล น้ำค้าง อาจารย์สอนการถ่ายภาพ และที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และคณะให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ  ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.เขต 35

                กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการถ่ายภาพ การเขียนข่าวให้แก่คณะครูเกิดความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ  รองรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ในนามสพม.เขต 35 ขอขอบพระคุณทีมงาน ช่างภาพนครลำปาง และเชียงใหม่ ไว้ ณ โอกาสนี้

                ชมภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/WrJEEjeRDvyyeVes2
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ภาพ
11 กย. 2560 เวลา 18:47 น. 0 260
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^