สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการ

                นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย นโยบายภาครัฐ การป้องกันการคอรัปชั่น  ให้แก่บุคลากร ในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"
                เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดอบรมในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" โดยมี  นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 55  คน
                การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สร้างความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการ วัฒนธรรมในองค์กร และการทำงานในหน่วยงาน ตลอดการอบรม มีพระมหาอดิสรณ์ อัคควุฑโฒ พระวิปัสสนาจารย์ ประจำจังหวัดลำปาง  และนายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์  กรรมการ ป.ป.จ.ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้อีกด้วย

                ชมภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/qGPNeue5u0126ueE3
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
07 กย. 2560 เวลา 15:16 น. 0 206
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^