สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พิธีมอบเครื่องราชฯ สพม.เขต ๓๕

                 นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมปันเจิง  ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  มีผู้เข้ารับเครื่องราชฯ จำนวน ๖๘  ราย
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘  ขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/KJGYLuBYk88fDLeE7
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ

 
08 สค. 2560 เวลา 15:20 น. 0 324
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^