สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> เตรียมพิธีมอบเครื่องราชฯ สพม.เขต ๓๕

               นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๕๘   ณ ห้องประชุมกู่คำ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  มีแนวทางที่จะจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นปีแรก โดยจะจัดพิธีให้แก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ อย่างสมเกียรติ  ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมปันเจิง ห้องประชุมใหม่ สพม.เขต ๓๕  ซึ่งมี่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๘  ราย


นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
04 สค. 2560 เวลา 11:07 น. 0 294
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^