สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ตลาดนัดธุรกิจพอเพียงวิถีประชารัฐฯ สู่ Thailand 4.0

                นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดธุรกิจพอเพียงวิถีประชารัฐฯ สู่ Thailand 4.0" โดยมีนายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกล่าวต้อนรับ  นายทรงพล เฟื่องฟู กล่าวรายงาน  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
                ตลาดนัดธุรกิจพอเพียงวิถีประชารัฐธรรมคุณ สู่ Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียงในรูปแบบจำลองการเป็น นวัตกรธุรกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสร้างคุณค่าในผลงาน ผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จของตนเอง อีกทั้ง ได้แสดงออกด้านทักษะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/wCou2xz5JNp99yvDA
                นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
03 สค. 2560 เวลา 16:13 น. 0 1021
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^