สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม.เขต 35 รับการติดตามระบบดูแลนักเรียน

                 นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  และคณะบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะติดตามเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
                คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๐  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์ ประธานคณะกรรมการ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ , นางรัตติมา  พานิชอนุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒,  นางสาวยุพา  จันทร์มิตรี อดีตผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายเดชา สมบูรณ์พงศ์กิจ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา, นายสุรัตน์ สรวงสิงห์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  และนางสาวจริญญา  ไทยแท้ เลขานุการและผู้ประสานงาน  เข้าประเมินสถานศึกษาและเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ได้คัดเลือกโรงเรียน ๔ โรงเรียน เข้าร่วมประกวด คือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน , โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม, โรงเรียนแม่พริกวิทยา  และโรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดลำปาง

ชมภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/DjNVngqYe4RG4oHO2
 
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์
  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  รายงาน/ภาพ              
17 กค. 2560 เวลา 15:20 น. 0 473
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^